دابسمش علم الهدی در مورد پیروزی تیم ملی و صعود به جام جهانی (21)

By: GhuleAkharPublished: 6 months ago

2, 490 views

39 Likes   0 Dislikes


مردم حق مصادره پیروزی تیم ملی فوتبال و صعود به جام جهانی بنام خود را ندارند.
اسلام و نظام اسلامی در مدت نزدیک به چهل سال تمامی جنبه های مثبت زندگی ایرانیان را در بر گرفته و ما تمامی پیروزی های خود چه از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را مدیون آئین اسلام و پیامبر پاچه ورمالیده آن هستیم!

Related Videos