فرار احمدی نژاد دیکتاتور کوتوله دانشگاه صنعتی شریف

By: kermkhakiPublished: 10 years ago

95, 310 views

131 Likes   30 Dislikes


بدرقه فرار احمدی نژاد در مسجد دانشگاه صنعتی شریف احمدی پس از سخنرانی سرتاسر دروغ خود در مقابل مسجد دانشگاه و ادای نماز در مسجد دانشگاه در حیاط مسجد مورد استقبال دانشجویان واقعی دانشگاه قرار گرفت. به دل...
بدرقه احمدی نژاد در مسجد دانشگاه صنعتی شریف دیکتاتور کوتوله
احمدی پس از سخنرانی سرتاسر دروغ خود در مقابل مسجد دانشگاه و ادای نماز در مسجد دانشگاه در حیاط مسجد مورد استقبال دانشجویان واقعی دانشگاه قرار گرفت.
به دلیل ضرب و شتم وحشیان نتوانستم فیلم برداری را ادامه دهم.
این فیلم گوشه ای از نفرت دانشجویان آزاده دانشگاه شریف نسبت به دروغ و تزویر و مردم فریبی دولت محمود احمدی نژاد را به تصویر می کشد.

Related Videos