خانمم خیلی خوش گذران است و بدون اطلاع به من رفته سفر و نظر دکتر هلاکویی در این رابطه

By: CliParsPublished: 7 months ago

192 views

3 Likes   1 Dislikes


خانمم خیلی خوش گذران است و بدون اطلاع به من رفته سفر و نظر دکتر هلاکویی در این رابطه

از مجموعه گفتگوهای شنودگان با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه.
دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدارک دکترا و فوق‌لیسانس در رشته های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. اطلاعات تماس با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه
http://www.razhavaniazha.com/تماس/
Tel : 310 441 0555

Related Videos