اینقدر خودم را دستکاری کردم تا پرده بکارتم پاره شد

By: Ravan TherapyPublished: 1 month ago

3, 997 views

16 Likes   8 Dislikes


علایم شما نشاندهنده بیماری دو قطبی است و شما نبوغ و جنون را توامان با هم دارید و اگر شرایط زندگیتون رو آروم مکنید بسیار برای شما خطرناک خواهد بود و اگر شما بشکنید می توانید با نوعی خفیف اسکیزوفرنی را مواجه شوید.

شماره تماس رادیو همراه 0013104410555، دوشنبه تا جمعه ۹ صبح و ۴ بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و ساعت ۸:۳۰ شب و ۳:۳۰ بعد از نیمه شب به وقت تهران

Related Videos