صمد آقا و قوچ علی‌ در مطب دکتر

By: Bahram9821Published: 7 years ago

487, 008 views

1, 241 Likes   123 Dislikes


صمد آقا ( پرویز صیاد) و قوچ علی‌ ( علی‌ زاهدی) در فیلم صمد در به در می‌‌شود، سال ساخت ۱۳۵۷
.

Related Videos