سنگ تراشی دیزی سنگی و هرکاره Stone Sculpture

4, 032 views

27 Likes   2 Dislikes


سنگ تراشی دیزی سنگی و هرکاره Stone Sculpture
ساخت ظرف غذا پزی و دیزی سنگی و هرکاره و دیگر وسایل هنری و قابل استفاده از سنگ های ویژه ای بنام سنگ هرکاره. هرکاره نام یک قابلمه ی سنگی است که برند ساخت آن در مشهد است

Related Videos