سنگ تراشی دیزی سنگی و هرکاره Stone Sculpture

3, 528 views

16 Likes   2 Dislikes


سنگ تراشی دیزی سنگی و هرکاره Stone Sculpture
ساخت ظرف غذا پزی و دیزی سنگی و هرکاره و دیگر وسایل هنری و قابل استفاده از سنگ های ویژه ای بنام سنگ هرکاره. هرکاره نام یک قابلمه ی سنگی است که برند ساخت آن در مشهد است

Related Videos