آدم ترسویی هستم و در رابطه با دیگران احساس ضعف می کنم | دکتر هلاکویی

By: CliParsPublished: 1 month ago

45 views

5 Likes   0 Dislikes


آدم ترسویی هستم و در رابطه با دیگران احساس ضعف می کنم | دکتر هلاکویی

از مجموعه گفتگوهای شنودگان با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه.
دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدارک دکترا و فوق‌لیسانس در رشته های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. اطلاعات تماس با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه
http://www.razhavaniazha.com/contacts/
Tel : 310 441 0555

Related Videos