اگر علی خامنه ای این مصاحبه را بشنود

By: mehrtvPublished: 9 years ago

20, 645 views

17 Likes   15 Dislikes


آقای روبرت بائر مدیر سازمان سیا

این همه میلیارد دلار کجا رفت

تقریبا همه جا سوئیس اتریش

ناپدید شد حتی طلاها را بردند

اگر اوباما بخواهد برای رهبران ایران نامه بنویسد

شما چه پیشنهادی به ایشان میکنید

من در مورد روابط ایران و امریکا و حتی

اسرائیل و ایران خوش بین هستم

مشکل اقتصادی به امریکا ضربه سختی زده

و آنها آماده هستند تا خاورمیانه را ترک کنند

امریکا از خاورمیانه برود برای همه خوب است

زیرا امریکائیها امپراطوری نیستند

خوبست که امریکا با ایران هم پیمان شود

تا دو سال آینده سیاست امریکا باید تغییر کند
و اگر علی خامنه ای این مصاحبه را بشنود به او

چه پیشنهادی می کنید برای پاسخگوئی به اوباما

خامنه ای باید بگوید که ایران آماده همکاری متعادل

و همسان با امریکا می باشد

ما باید در عراق و افغانستان با هم کار کنیم

برای داشتن آرامش و آسایش

اگر ایران و امریکا در جنگ باشند صلح نا ممکن است

بدین دلیل خامنه ای باید بگوید که آماده است

تا شیوه را عوض کند

و ما نمی توانیم به خامنه ای بگوئیم که

سیاستهایش را بمباران میکنیم

امریکا نیز هنگام گفتگو با ایران نباید

ایران را جهان سومی حساب کند

ایرانیها این تحقیر را نمی پذیرند

بعنوان هم پیمان امریکا میپذیرند

اما بعنوان آقا بالا سر هرگز

Related Videos