نمی توانم به رابطه ایی که دوست ندارم پایان بدهم | اضطراب جدایی در گفتگو با دکتر هلاکویی

By: CliParsPublished: 7 months ago

22 views

1 Likes   0 Dislikes


نمی توانم به رابطه ایی که دوست ندارم پایان بدهم | اضطراب جدایی در گفتگو با دکتر هلاکویی

از مجموعه گفتگوهای شنودگان با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه.
دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدارک دکترا و فوق‌لیسانس در رشته های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. اطلاعات تماس با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه
http://www.razhavaniazha.com/تماس/
Tel : 310 441 0555

Related Videos