تکنوازی تار - اجرای خصوصی ؛ داریوش طلایی

By: Musique IranPublished: 10 months ago

4, 426 views

81 Likes   1 Dislikes


تکنوازی تار
داریوش طلایی
اجرای خصوصی - پاریس 1990

برگه موسیقی ایران:www.facebook.com/musiqueiran
تلگرام موسیقی ایران:telegram.me/musiqueiran
اینستاگرام موسیقی ایران:www.instagram.com/musiqueiran
...
..
.

Related Videos