بازگشت پهلوی ؛ بازگشت به عقب یا بازگشت به آینده روشن

By: UnikaPublished: 7 months ago

19, 689 views

430 Likes   28 Dislikes


برخی #مرتجعین سرخ و سیاه که نان و آب شان از سفره دزدی ها و چپاول رنگین میشود بازگشت #دوران_پهلوی را نوعی بازگشت به عقب می پندارند . باید به آنها گفت اولا مسئول چهل سال هدر دادن منابع و اتلاف عمر میلیونها نفر هستند و دوم بازگشت به زمان پهلوی با اصلاح نقصانهای زمان خود ، بازگشتی رو به #آینده_روشن است ...
به #تحلیل ی در این رابطه توجه فرمایید ...


خبرگزاری یونیکا
info@unnikador.com
Telegram:@Unikador News Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artist: http://incompetech.com/

Related Videos