یادی از منوچهر نوذری عزیز و عادل فردوسی پور در مسابقه هفته سال 1372

By: AFAT NAMDARPublished: 4 years ago

332, 130 views

1, 022 Likes   97 Dislikes


اگر دلتان برای خاطرات گذشته تنگ شده حتما سری به این کانال بزنید
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEF7MiPMYaYqUm3UHw

Related Videos