پرگار: کارنامه‌ی سیاسی شاپور بختیار

By: BBC PersianPublished: 2 years ago

49, 237 views

0 Likes   0 Dislikes


فهم حیات سیاسی شاپور بختیار راحت نیست. او که سال ها با استبداد سلطنتی جنگیده بود به آخرین نخست وزیر نظام سلطنتی تبدبل شد. چرا؟ کارنامه ی سیاسی شاپور بختیار چیست؟


مشترک شويد: http://bit.ly/12wjlifC
وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
توييتر: https://twitter.com/bbcpersian
گوگل پلاس: https://plus.google.com/1181902398236611944609/posts

Related Videos