گفتگوی منصور سپهربند با ستاره رقص ایران جمیله بخش ( دوم )

By: Mansour SepehrbandPublished: 4 years ago

40, 744 views

84 Likes   17 Dislikes


نخستین گفتگوی منصور سپهربند با جمیله ستاره رقص ایران در سال 1994 . تلویزیون جام جم و تلویزیون جام جم شبانه . ازکودکی در صحنه رقص - جامعه باربد - ازدواج در سنین کم - دلیله نخستین فرزند جمیله از همسر اولش - ازدواج با محمد کریم ارباب - صاحب کاباره مولن روژ و چند سالن سینما - آزیتا دومین فرزند جمیله از محمد کریم ارباب - چگونه سکته محمد کریم ارباب - جسد دو روز در سردخانه نگهداری شد - پرویز حجازی - شکوفه نو - ماجرای اوناسیس میلیارد معروف که در سفرش به ایران دست از سر جمیله بر نمی داشت - رقص در مقابل پادشاهان و شخصیت های سیاسی قبل از انقلاب - سفر به انگلستان - چطور دوستان صمیمی جمیله در آمریکا پول های او را در بانک به نام خودشان منظور کردند .
Maximum Orintal Cemal Copyright by :Believe Music Ont behalf of : Jet Plak Kaset

Related Videos