خورش کرفس Khoresh karafs

By: Nooshejaan RecipesPublished: 4 years ago

160, 443 views

853 Likes   92 Dislikes


لطفا جهت مشاهده لیست و میزان مواد مورد نیاز به سایت «نوش جان» مراجعه فرمایید:
http://nooshejaan.com/2015/04/khoresh-karafs/

Related Videos