غمگنانه غمگین بختیاری.. آواز هنرمند روشندل موسی موسی پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

By: ایالات متحده بختیاریPublished: 7 months ago

82, 137 views

364 Likes   41 Dislikes


غمگنانه غمگین بختیاری..
آواز هنرمند روشندل موسی موسی
پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

Related Videos