غمگنانه غمگین بختیاری.. آواز هنرمند روشندل موسی موسی پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

By: ایالات متحده بختیاریPublished: 12 months ago

105, 063 views

487 Likes   58 Dislikes


غمگنانه غمگین بختیاری..
آواز هنرمند روشندل موسی موسی
پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

Related Videos