غمگنانه غمگین بختیاری.. آواز هنرمند روشندل موسی موسی پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

By: ایالات متحده بختیاریPublished: 9 months ago

89, 802 views

401 Likes   44 Dislikes


غمگنانه غمگین بختیاری..
آواز هنرمند روشندل موسی موسی
پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

Related Videos