غمگنانه غمگین بختیاری.. آواز هنرمند روشندل موسی موسی پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

By: ایالات متحده بختیاریPublished: 1 year ago

119, 360 views

582 Likes   75 Dislikes


غمگنانه غمگین بختیاری..
آواز هنرمند روشندل موسی موسی
پیشکش به روح درگذشتگان حادثه هواپیما یاسوج

Related Videos