شهره - اومدی - J.B2K - Oomadi

By: JohnnyBravo2kPublished: 5 months ago

2, 728 views

17 Likes   3 Dislikes


اومدی... اومدی... اومدی... چه خوب کردی اومدی
روزای خالی دلمو غروب کردی اومدی
اومدی وقتی که اشکم لحظه ی چکیدنش بود
وقتیکه غنچه ی لبهام صبح خوب چیدنش بود

اومدی وقتیکه بارون میومد رو طاق ایوون
وقتیکه پرنده ی عشق لحظه ی رسیدنش بود
اومدی وقتیکه دلگیر بودم
تو خودم اسیر و زنجیر بودم
اومدی مثل یه خورشید اومدی
وقتی از بود و نبود سیر بودم
اومدی... اومدی... اومدی... چه خوب کردی اومدی
روزای خالی دلمو غروب کردی اومدی

تو که اومدی هوای شب من رنگ سحر شد
اومدی با تپش عشق همه جا زمزمه سر شد
تو که اومدی بهار گونه هام رنگ دگر شد
گل تازه جون گرفته روی شاخه تازه تر شد
اومدی وقتیکه دلگیر بودم

تو خودم اسیر و زنجیر بودم

اومدی مثل یه خورشید اومدی
وقتی از بود و نبود سیر بودم
اومدی... اومدی... اومدی... چه خوب کردی اومدی
روزای خالی دلمو غروب کردی اومدی

تو که اومدی هوای شب من رنگ سحر شد
اومدی با تپش عشق همه جا زمزمه سر شد
تو که اومدی بهار گونه هام رنگ دگر شد
گل تازه جون گرفته روی شاخه تازه تر شد
اومدی وقتیکه دلگیر بودم

تو خودم اسیر و زنجیر بودم

اومدی مثل یه خورشید اومدی
وقتی از بود و نبود سیر بودم
اومدی... اومدی... اومدی... چه خوب کردی اومدی
روزای خالی دلمو غروب کردی اومدی
اومدی... اومدی... اومدی... چه خوب کردی اومدی
روزای خالی دلمو غروب کردی اومدی

Related Videos