شاه صنم . سیما بینا

By: lili mashreghPublished: 4 years ago

134, 354 views

539 Likes   48 Dislikes


Cadogan Hall لندن
استاد داوود خان
( محمد داود سدوزی )
اجرایی تلفیقی از آهنگ‌های محلی خراسان و افغان

Related Videos