شاه صنم . سیما بینا

By: lili mashreghPublished: 4 years ago

127, 633 views

509 Likes   47 Dislikes


Cadogan Hall لندن
استاد داوود خان
( محمد داود سدوزی )
اجرایی تلفیقی از آهنگ‌های محلی خراسان و افغان

Related Videos