شاه صنم . سیما بینا

By: lili mashreghPublished: 4 years ago

142, 183 views

575 Likes   51 Dislikes


Cadogan Hall لندن
استاد داوود خان
( محمد داود سدوزی )
اجرایی تلفیقی از آهنگ‌های محلی خراسان و افغان

Related Videos