فیلم سینمایی زنده باد خودم - Zende Bad Khodam - Full Movie

By: Honar AvalPublished: 8 months ago

232, 905 views

577 Likes   215 Dislikes


این فیلم داستان معلم بازنشسته ای است که برای گرفتن سنوات خدمتش اقدام می کند تا بتواند دخترش را به خانه بخت بفرستد.

Related Videos