۴۲ تا خواستگار داشتم !! 😳

By: QATAGHANPublished: 3 months ago

12, 878 views

41 Likes   59 Dislikes


جسیکا و خواستگارش 😁
.
اجرای بسیار زیبای مادر و پسر جنوبیhttps://youtu.be/D-V8R-f6e2Q
صدای فوق العاده پسربچه قوچانیhttps://youtu.be/RdG1UodyRDA
ترکیبی خور به این میگن 😁https://youtu.be/CaVDhXUtces
رقص متفاوت از بچه های افغان ، سوئدhttps://youtu.be/X53IX9G_8ag
اکبر اقبالی بمب خنده 😂https://youtu.be/YrTjMktmXNs

Related Videos