کلاس درس - الکتریسیته ساکن ۱۲ - خازن‌های موازی

By: کلاس درسPublished: 6 years ago

350 views

1 Likes   0 Dislikes


در این ویدیو از کلاس درس خازن معادل مجموعه خازن های موازی را محاسبه می کنیم.

Related Videos