باغ سنگی ، اثر پرویز کیمیاوی 1355

By: SAEED ARIAEEPublished: 3 years ago

2, 948 views

44 Likes   2 Dislikes


باغ سنگی ، بی شک - یکی از زیباترین و عمیقترین فیلمهای روشنفکری ِ قبل از انقلاب هست که امیدوارم لذت ببرید.

Related Videos