توهین به شعورایرانی درپخش زنده مصاحبه احمدی نژاد-سازمان ملل- از تلوزیون

By: amoom11Published: 10 years ago

439, 859 views

368 Likes   129 Dislikes


امتناع ازترجمه سوالات خبرنگاران در پخش زنده مصاحبه احمدی نژاد در سازمان ملل در تلوزیون ایران

Related Videos