عباس قادری - بد نام (کوچه بازاری)

By: Persia AryaPublished: 7 years ago

243, 286 views

940 Likes   83 Dislikes


عباس قادری - بد نام

کافه شب‌های شمیران،سال ۱۳۵۶

کوچه بازاری

Related Videos