طناز مهربان از مهاجرت و تجربیاتش به مردم کمک می‌کند شیر زن وطن دوست و مردم دوست 💕🦋

By: Tanaz MehrabanPublished: 1 year ago

29, 660 views

361 Likes   47 Dislikes


مهاجرت و تجروبیات پناهندگی طناز ایران‌«تورکیه»کانادا

Related Videos