آنکه می گوید دوستت دارم احمد شاملو

By: MrArtist68Published: 5 years ago

60, 069 views

560 Likes   10 Dislikes


آنکه می گوید دوستت دارم

خنیاگر غمگینی ست

که آوازش را از دست داده است.ای کاش عشق را

زبان ِ سخن بودهزار کاکلی شاد

در چشمان توست

هزار قناری خاموش

در گلوی من.عشق را

ای کاش زبان ِ سخن بود

آن که می گوید دوستت دارم

دل اندُه گین شبی ست

که مهتابش را می جوید


ای کاش عشق را

زبان ِ سخن بودهزار آفتاب خندان در خرام ِ توست

هزار ستاره ی گریان

در تمنای من.

عشق را

ای کاش زبان ِ سخن بود

Related Videos