قسمت جدید دیرین دیرین حل مشکلات بازار ارز با تم شماعی زاده😂

By: Daily Iranian videosPublished: 3 months ago

563 views

10 Likes   0 Dislikes


قسمت جدید دیرین دیرین
حل مشکلات بازار ارز با تم شماعی زاده😂

اینها اغراق نیست، مسئولین در همین حد حالیشونه😐

Related Videos