کلم پلوی شیرازی Kalampolo Shirazi

By: Nooshejaan RecipesPublished: 3 years ago

89, 410 views

288 Likes   60 Dislikes


لطفا جهت مشاهده لیست و مواد مورد نیاز به سایت «نوش جان» مراجعه فرمایید:
http://nooshejaan.com/2015/02/kalam-polo-shirazi/

Related Videos