کلم پلوی شیرازی Kalampolo Shirazi

By: Nooshejaan RecipesPublished: 4 years ago

92, 553 views

302 Likes   63 Dislikes


لطفا جهت مشاهده لیست و مواد مورد نیاز به سایت «نوش جان» مراجعه فرمایید:
http://nooshejaan.com/2015/02/kalam-polo-shirazi/

Related Videos