برادر کشی با شرکت: ایرج قادری، بهمن مفید، فرزانه داوری (۱۳۵۷) - J.B2K - Baradar Koshi

By: Jeannette MatthewsPublished: 2 years ago

1, 635 views

13 Likes   3 Dislikes


فیلم برادرکشی محصول 1357 کارگردان: ایرج قادری بازیگران: ایرج قادری-بهمن مفید-فرزانه داوری.برادرکشی . ایرج قادری .بهمن مفید.بی شک ، نفس بریده ، یکی از زیباترین کارهای بهروز وثوقی هست . این فیلم خیلی کمیابه . امیدوارم لذت ببرین.

Related Videos