سخن روز محمد نوری زاد- دیدار ولایتی با پوتین - خط و نشان شورای نگهبان به روحانی - وعده جهانگیری

By: Tehran AslPublished: 5 days ago

39, 828 views

258 Likes   29 Dislikes


سخن روز محمد نوری زاد:
من در این سخن به این چهار نکته پرداخته ام:
- دیدار ولایتی با پوتین
- خط و نشان شورای نگهبان به روحانی
- وعده جهانگیری به افشاگری‌های اقتصادی
- در باره محمد بسته نگار

۹۷/۴/۲۰

Related Videos