ابی - این آخرین باره

By: S . APublished: 6 years ago

4, 214, 827 views

10, 030 Likes   711 Dislikes


از دست من میری /از دست تو میرم
توزنده میمونی /منم که میمیرم

تو رفتی از پیشم دنیاموغم برداشت
برداشت ما ازعشق با هم تفاوت داشت

این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه

اونقدر بزرگه تنهائی این مرد
که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد

من عاشقت هستم اینو نمیفهمی
یه چیزی که میدونم کی خیلی بی رحمی

همیشه میگفتی شاهی گدائی کن
ظالم بمون اما مظلوم نمایی

هر چی بدی کردی پای من بنویس
نتیجه این عشق بازم مساوی نیست


این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه

Related Videos