مشکل عدم توجه و تمرکز و وسواس فکری در مشاوره با دکتر هولاکویی | رازها و نیازها

By: CliParsPublished: 4 months ago

90 views

2 Likes   0 Dislikes


مشکل عدم توجه و تمرکز و وسواس فکری در مشاوره با دکتر هولاکویی | رازها و نیازها

از مجموعه گفتگوهای شنودگان با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه.
دکتر فرهنگ هلاکویی دارای مدارک دکترا و فوق‌لیسانس در رشته های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان است. اطلاعات تماس با دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه
http://www.razhavaniazha.com/contacts/
Tel : 310 441 0555

Related Videos