منصور سپهربند و گفتگو با جمیله ستاره رقص ایران - جام جم - بخش (اول)

By: Mansour SepehrbandPublished: 5 years ago

164, 232 views

417 Likes   89 Dislikes


اولین مصاحبه اختصاصی منصور سپهربند با جمیله ستاره رقص ایران در سال 1994 میلادی - جام جم و جام جم شبانه - ( بخش اول ) صحبتی پیرامون - زندگی از دوران کودکی - ازدواج - چگونه مسیر راه زندگی با محمد کریم ارباب - کاباره مولن روژ تهران - نایت کلاب شکوفه نو - رقص در دوران کودکی - رقص مقابل شخصیت های مطرح سیاسی جهان - چگونگی مرگ محمد کریم ارباب همسرش و اداره یک مجموعه بیزنسی با 5000 کارمند و
کارگر . دخترانش دلیله و آزیتا

Maximum Orintal- Cemal Cinali Sound recording
Copyright by: Believe Music On half of: Jet plak Kaset

Related Videos