همسر دوستم منو مخفیانه به خونه‌اش دعوت کرد و از من خواهش کرد که شوهرش رو تعقیب کنم ببینم کجا میره

By: The Science of RealityPublished: 1 week ago

19, 822 views

99 Likes   19 Dislikes


دکتر فرهنگ هلاکویی | همسر دوستم منو مخفیانه به خونه‌اش دعوت کرد و از من خواهش کرد که شوهرش رو تعقیب کنم ببینم کجا میره.برای تماس با دکتر فرهنگ هلاکوئی به وب سایت رسمی‌ ایشان مراجعه کنید:
www.drholakouee.com

و برای تماس با ایشان در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید:
0013104410555

Related Videos