امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم - IranTube | Iranian Persian Videos

امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم

By: Sepehr AzadiPublished: 5 years ago

186, 908 views

662 Likes   89 Dislikes


امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودکفا شدیم، گرانی ها تقصیر آمریکا اسراییل اروپا است. اون خانم هم طرفدار شاهه
در فیس بوک بما بپیوندید
https://www.facebook.com/Sepehr.Azadi
http://goo.gl/HHhY21

Related Videos