فيلم دنيا مال منه (1350)

By: MrMahdihadiPublished: 6 years ago

54, 171 views

88 Likes   11 Dislikes


ليست كامل عوامل فيلم دنيا مال منه (1350)
گروه كارگرداني
۱- خسرو پرويزي .... كارگردان

گروه فيلمنامه
۱- خسرو پرويزي .... نويسنده

گروه بازيگران
۱- تقي ظهوري ....
۲- نيلوفر ....
۳- هوشنگ بهشتي ....
۴- پيمان ....
۵- سارا ....
۶- فرخ لقا هوشمند ....

گروه تهيه و توليد
۱- تورج رحيم زاده .... تهيه كننده
خلاصه داستان :
«حميد» و «كيميا» با هم روبرو مي شوند و برخوردهاي بعدي عشقي فيمابينشان پديد مي آيد و كيميا دختر مرد ثروتمندي است و حميد كه نمي خواهد كيميا را به خاطر اينكه فقير است از دست بدهد، به همين جهت خود را متمول معرفي مي كند. اما بعد از مدتي اتفاقي سبب مي شود كه هويت اصلي حميد آشكار شود. كيميا ابتدا از عشق حميد سر مي خورد، ولي پس از يك سلسله ماجرا سوءتفاهمات برطرف شده و حميد و كيميا با يكديگر ازدواج مي كنند.

Related Videos