به یاد سر گروهبان حسین حسینی

By: Bahram9821Published: 6 years ago

9, 224 views

37 Likes   2 Dislikes


به یاد حسین حسینی که امروز ١٢ دی ماه در سن ٧٠ سالگی در گذشت . کلیپ از فیلم مهدی مشکی و شلوارک داغ با شرکت حسین حسینی و عبدالعلي همايون -١٣٥١

Related Videos