معجزه درمانی” گذاشتن پیاز کف پا

By: Dr SalamatPublished: 1 year ago

206, 706 views

2, 466 Likes   208 Dislikes


معجزه درمانی گذاشتن پیاز داخل جوراب و کف پا یک تکه از پیاز خام را داخل جوراب خود قرار دهید و شب تا صبح را سپری کنید استفاده از خاصیت درمانی پیاز علاوه بر ازبین بردن میکروب بدن وسم زدایی بدن در زمینه درمان مشکلات پوستی کف پا نیز موثر بوده است.گفتنی است که این روش یکی از روش های درمانی فوق العاده طب چینی برای سم زدایی و نابودی میکروب های بدن است.

Related Videos