فیلم رنگی و قدیمی از اصفهان و تهران -۱۳۳۵

By: Bahram9821Published: 11 months ago

169, 944 views

1, 728 Likes   89 Dislikes


فیلم قدیمی از اصفهان و تهران که در سال ۱۳۳۵ تهیه شده.
کارگردان : Lowell Farrell
فیلمبردار :Al Gilks
مدرسه هراتی در اصفهان 7:31
میدان توپخانه و ساختمان تلگرافخانه 10:28
خیابان لاله زار 10:45
کاخ دادگستری تهران 18:11
بیمارستان فیروزگر 19:36
چشمه علی21:30

Related Videos