لغو فرمان آ تش به اختیار توسط بیت رهبر؟

By: Saraneh TVPublished: 7 months ago

91, 985 views

169 Likes   88 Dislikes


دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیانیه‌ای در توضیح و تشریم موضوع آ تش به اختیار منتشر کرده که آن را می توان بعنوان لغو فرمان تلقی کرد.

Related Videos