لغو فرمان آ تش به اختیار توسط بیت رهبر؟

By: Saraneh TVPublished: 9 months ago

92, 901 views

167 Likes   89 Dislikes


دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیانیه‌ای در توضیح و تشریم موضوع آ تش به اختیار منتشر کرده که آن را می توان بعنوان لغو فرمان تلقی کرد.

Related Videos