لغو فرمان آ تش به اختیار توسط بیت رهبر؟

By: Saraneh TVPublished: 2 months ago

91, 038 views

171 Likes   87 Dislikes


دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیانیه‌ای در توضیح و تشریم موضوع آ تش به اختیار منتشر کرده که آن را می توان بعنوان لغو فرمان تلقی کرد.

Related Videos