اشاره عارف به ربنای شجریان و پاسخ تند جلیلی با اشاره به هفت ظرفیت در یک دقیقه و سی ثانیه!

By: Elections in IranPublished: 6 years ago

43, 601 views

65 Likes   23 Dislikes


برای دیدن تصاویر بیشتر به زبان فارسی، به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.youtube.com/view_all_playlists

Follow the link below for Elections in Iran content in English
https://www.youtube.com/view_all_playlists

Related Videos