مکانیک نیوتونی ۱۹ - اهمیت کیسه هوا در ایمنی

By: KhanAcademyFarsiPublished: 7 years ago

1, 173 views

8 Likes   1 Dislikes


در این ویدیو به بررسی اهمیت کیسه هوا در ایمنی رانندگی به کمک مفهوم تکانه میپردازیم.

نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید

http://www.youtube.com/user/kelasedars
http://www.kelasedars.org
http://www.facebook.com/kelasedars

Related Videos