سخنرانی شجاعانه دختری که باعث شد وزیر بهداشت به او بگوید دانشجوی تکفیری

By: UnikaPublished: 2 weeks ago

78, 287 views

908 Likes   44 Dislikes


سخنرانی شجاعانه خانم فروزان دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در حضور وزیر بهداشت/ #قاضی_زاده به این دانشجو گفت: #تکفیری!

Related Videos