سخنرانی شجاعانه دختری که باعث شد وزیر بهداشت به او بگوید دانشجوی تکفیری

By: UnikaPublished: 8 months ago

92, 608 views

223 Likes   19 Dislikes


سخنرانی شجاعانه خانم فروزان دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در حضور وزیر بهداشت/ #قاضی_زاده به این دانشجو گفت: #تکفیری! News Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artist: http://incompetech.com/

Related Videos