شهره - تو که نیستی - J.B2K - Shohreh - To Ke Nisti

By: JohnnyBravo2kPublished: 5 months ago

1, 819 views

15 Likes   3 Dislikes


تو که نیستی دل من مثل گلهای پر پره
تو که نیستی همه جا گریه با من همسفره
تو که نیستی با دلم تک و تنها می شینم
چشمای قشنگتو لای ابرا می بینم

هی می خوام دست ببرم
ابرا رو پاره کنم
تا سحر نگات کنم غممو چاره کنم

تو که نیستی خونمون مثل یه قاب خالیه
هنوزم جای پاهات روی گلهای قالیه

تو که رفتی آینه ی عشق من شکست و مرد
شب اومد خورشیدمو پشت کوه ی غصه برد
یادمه اون شب سرد
اون شب پر غم و درد
ما ز هم دور می شدیم آسمون گریه می کرد

تو که نیستی خونمون مثل یه قاب خالیه
هنوزم جای پاهات روی گلهای قالیه

تو که نیستی دل من مثل گلهای پر پره
تو که نیستی همه جا گریه با من همسفره
تو که نیستی با دلم تک و تنها می شینم
چشمای قشنگتو لای ابرا می بینم

هی می خوام دست ببرم
ابرا رو پاره کنم
تا سحر نگات کنم غممو چاره کنم

تو که نیستی خونمون مثل یه قاب خالیه
هنوزم جای پاهات روی گلهای قالیه

تو که رفتی آینه ی عشق من شکست و مرد
شب اومد خورشیدمو پشت کوه ی غصه برد

یادمه اون شب سرد
اون شب پر غم و درد
ما ز هم دور می شدیم آسمون گریه می کرد

تو که نیستی خونمون مثل یه قاب خالیه
هنوزم جای پاهات روی گلهای قالیه

Related Videos