آواز حسن شهرستانی در نمایش تلویزیونی آسید کاظم

By: bachehayepariroozPublished: 4 years ago

58, 987 views

243 Likes   32 Dislikes


دقایقی از نمایش تلویزیونی "آسید کاظم" در تلویزیون ملی
نویسنده و کارگردان: زنده‌یاد محمود استاد محمد

Related Videos