آواز حسن شهرستانی در نمایش تلویزیونی آسید کاظم

By: bachehayepariroozPublished: 3 years ago

50, 599 views

193 Likes   32 Dislikes


دقایقی از نمایش تلویزیونی "آسید کاظم" در تلویزیون ملی
نویسنده و کارگردان: زنده‌یاد محمود استاد محمد

Related Videos