‫فيلم غول بياباني 1348 غول بیابونی‬‎

By: Tamasha تماشاPublished: 2 weeks ago

12 views

0 Likes   0 Dislikes


ليست كامل عوامل فيلم غول بياباني (1348)
گروه كارگرداني
۱- عزيزاله رفيعي .... كارگردان

گروه فيلمنامه
۱- عزيزاله رفيعي .... نويسنده

گروه بازيگران
۱- ايلوش ....
۲- خليل عقاب ....
۳- محمد متوسلاني ....
۴- گرشا رئوفي ....
۵- منصور سپهرنيا ....
۶- ثريا بهشتي ....
۷- رفيع ....
۸- ملكي ....
۹- فريده اشراق ....
۱۰- محسن آراسته ....

گروه تهيه و توليد
۱- محمدكريم ارباب .... تهيه كننده


خلاصه داستان :
چند زن و مرد كه به قصد پيك نيك به صحرا رفته اند با دو «غول» روبرو مي گردند. غول ها بخاطر يكي از دخترها با هم درگير مي شوند و كارشان به شهر كشيده مي شود. تمدن شهري متدرجاً از آن ها دو موجود متفاوت مي سازد. غول هاي بياباني در شهر مي آموزند چگونه زندگي كنند و چگونه عشق بورزند و سپس با دختراني كه ازداواج كرده اند به روستاي خود باز مي گردند.
‫فيلم غول بياباني 1348 غول بیابونی‬‎
‫فيلم غول بياباني 1348 غول بیابونی‬‎
‫فيلم غول بياباني 1348 غول بیابونی‬‎
‫فيلم غول بياباني 1348 غول بیابونی‬‎

Related Videos