به وجد آمدن دکتر اسماعیل آذر از شعر شاعر جوان 19ساله

By: yanimehPublished: 7 years ago

51, 807 views

334 Likes   9 Dislikes


دکتر اسماعیل آذر استاد برجسته ادبیات فارسی در برنامه مشاعره از غزل زیبای علیرضا میرزایی شاعر جوان 19 ساله به وجد آمد

Related Videos