گروه حباب (۱۳۶۸) - Hobaab

By: JohnnyBravo2kPublished: 10 months ago

2, 690 views

23 Likes   3 Dislikes


حباب حقیقته نه یک سرابه
نقش قشنگ زندگی بر آبه
فصل شکوفه های گل تو جنگل
لحظه ی بیداری به وقت خوابه
حباب حقیقته نه یک سرابه
نقش قشنگ زندگی بر آبه
فصل شکوفه های گل تو جنگل
لحظه ی بیداری به وقت خوابه

من حبابم من حبابم که اگه قطره ی آبم
سینه ی گلهای عاشق مخمل بستر خوابم
زاده دست غرورم صدف دریای نورم
می درخشم مثل خورشید با تن همچو بلورم
من حبابم من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم
من حبابم من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم

حباب حقیقته نه یک سرابه
نقش قشنگ زندگی بر آبه
فصل شکوفه های گل تو جنگل
لحظه ی بیداری به وقت خوابه
حباب حقیقته نه یک سرابه
نقش قشنگ زندگی بر آبه
فصل شکوفه های گل تو جنگل
لحظه ی بیداری به وقت خوابه

من حبابم من حبابم که اگه نقش سرابم
در کویر آرزوها قصه ی بارون و آبم
ذره ام ولی چه باکم
زاده ابرای پاکم
واسه دوست داشتن هلاکم
حتی وقتی که رو خاکم
من حبابم من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم
من حبابم من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم

ما طراوت بهاریم
عاشق بارون و دریا
وقتی تو صحرا می باریم
جون میذاریم پای گلها
می شکفیم مثل ستاره
وقتی خورشید جون نداره
آرزوهامون همینه
که همش بارون بباره

من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم
من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم
من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم

من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم
من حبابم
تو حبابی اون حبابه
ما حبابیم ما حبابیم

Related Videos