ساحل دور نیست با شرکت: بوتیمار، ایرن، آزاد، روشنیان (۱۳۴۱) - J.B2K - Sahel Door Nist

By: Jeannette MatthewsPublished: 2 years ago

57 views

0 Likes   0 Dislikes


فیلم ساحل دور نیست محصول 1341 کارگردان - تنظیم داستان و تهیه کننده: سردار ساگر دیالوگ: رحیم روشنیان بازیگران:.

بازیگران : ایرن ، عبداله بوتیمار ، علی آزاد ، نرگس ، رقیه چهره آزاد ، رحیم روشنیان ، پرویز خوانساری ، قربانی.

Related Videos