زرشک پلو با مرغ مجلسی Zereshk polo ba morgh

By: Nooshejaan RecipesPublished: 3 years ago

658, 442 views

4, 515 Likes   401 Dislikes


لطفا جهت مشاهده لیست و میزان مواد مورد نیاز به سایت «نوش جان» در آدرس زیر مراجعه فرمایید:
Ingredient list:
http://nooshejaan.com/2015/10/zereshk...

روش تهیه برنج سفید:
https://www.youtube.com/watch?v=RwrLa...

Related Videos